Hogere frequentie

Weet alvast dat dankbaarheid een nog hogere frequentie heeft dan liefde 💕! Boeiend om te lezen! 

Een virus heeft een trillingsgetal - en zal zich ontwikkelen als een gebied of een omgeving het zelfde trillingsgetal heeft. {{ vergelijk even: als 2 mensen ‘ op dezelfde golflengte zitten’ - is er goed contact- jve ]]

Ingenieur André Simoneton heeft 30 jaar lang gemeten en toont dat de virussen in de lage frequenties trillen (onder 5.000 angström)

Angst, gevoelens van angst, hebben ook een lage frequentie. Je immuun systeem verzwakt, je Aura verandert en allerlei negativiteit (astraal) kan je lichaam binnenkomen.

Sommige virussen hebben een soort negatieve astrale uitwerking.

Alles is trilling, tot de kleinste atoom in de Kosmos. De watermoleculen (en wij bestaan voor zeker 65% uit water) trillen als bergkristallen en zitten dus in al onze cellen, en houden de spiraal van ons DNA in stand.

Masaru Emoto heeft met zijn experimenten laten zien dat water een geheugen heeft. Iedere energiegolf/ geluidsgolf die ons bereikt verandert onze interne frequentie, dus die van onze cellen. En Water herinnert zich ook die experimenten. (zie internet – hij heeft geëxperimenteerd met verschillende muziekstukken – en foto’s gemaakt van de patronen die er dan ontstaan).

De arts immunoloog Jacques Benveniste, onderzoeker bij de CNRS (hoog instituut in Frankrijk) ( Mémoire de l’eau, 1988) heeft dit ook ontdekt. Helaas werd deze ontdekking door de wetenschappelijke wereld niet erkend en wel bespot ; en hij kwam op een zijspoor terecht. Gelukkig is zijn onderzoek opgepakt door de beroemde professor Luc Montagnier (die HIV ontdekte ende Nobelprijs kreeg).

De dieren weten het, want in de natuur kunnen zij een plek vinden waarvan zij weten dat die positief is, hen kan ‘verzorgen’ (of is het genezen? -jve). En zij kunnen de banen met aardenergie vinden, detecteren, die zij gebruiken om zich te verplaatsen (ook vogels op hun trek – jve).

De oude beschavingen uit het Steentijdperk konden ook de bijzondere plekken vinden waar een sterke energietrilling is, en zij wisten hoe je deze kunt gebruiken om te genezen. Deze plekken zijn gemarkeerd met de bekende, beroemde Menhirs, de staande stenen, de grote acupunctuurnaalden en die je nu nog in veel Europese landen kunt vinden. { De Dolmen – zijn dus de hunebedden, meer stenen op elkaar].

Er is geen element op aarde, in het universum dat Niet een frequentie uitstraalt. Kristallen stralen, bomen, de zon, en de aarde ook. Er is geen onderdeel van onszelf dat niet onder invloed staat van deze velden/ frequentie stromen, want niets is zonder energie, en dus is alles met alles verbonden via de energie. Maar de moderne mensenwereld produceert veel schadelijke frequenties. Een zieke cel kan niet in harmonie meetrillen, zoals een gezonde cel het doet. Een zieke cel produceert een chaotische trilling, en kan geen levensvatbare cellen meer produceren. Als de mens is ondergedompeld in een wereld waar angst, geweld en negatieve gedachten, sterke emoties heersen, dan betekent dat een dodelijke stress voor onze cellen en voor ons fysieke lichaam.

Onze gedachten, emoties, onze manier van voeding, de lucht die wij inademen, produceren energiefrequenties binnen ons, en die zullen positief of negatief uitwerken al naar gelang de ‘zuiverheid’ en onze eigen vitaliteit. En net zo stralen wij naar onze omgeving frequenties die positief of negatief zijn, volgens onze fysieke, emotionele of mentale staat van dat moment.

Alle celdeeltjes zijn door energie verbonden (quantum mechanica) en dat uit zich in onze specifieke relaties (liefde, familie, werkgericht).

Het Enige middel om dit virus tegen te gaan is Liefde, Liefde voor het leven, de meest pure vorm van liefde die een erg hoge frequentie heeft.

Het hart heeft een elektro-magnetische straling die 5000 maal sterker is dan die van onze hersenen.

Een hart dat goed afgestemd is op de frequentie van de Liefde laat niets dichterbij komen over een afstand van verschillende meters.

Een persoon die goed afgestemd is op de frequentie van de Liefde (en dat is de frequentie van genezing) kan ook personen in zijn omgeving beschermen door simpelweg met zijn of haar hart energie te stralen.

Frequentie 528 hz wordt gezien als de trilling van de Universele Liefde, en wordt gebruikt door biochemisten die in staat zijn beschadigd DNA te repareren of te herprogrammeren.

Er zijn zelfs experimenten gedaan om een deel van de vervuilde Golf van Mexico schoon te maken, een equipe van onderzoekers aangestuurd door Dr. Horowitz, Harvard University. Hij heeft bewezen dat bepaalde geluidsgolven de kracht van genezing hebben, zoals al bij onze voorouders bekend was.

De frequentie 528 Hz komt van de uitdrukking “mi-gestorum ra” wat betekent: wonder, mirakel.

Een serie geluidsgolven uitgezonden in het water van de Golf van Mexico dat vervuild was door olielekken, is op wonderbaarlijke wijze schoongemaakt. (uitgevoerd op kleinere schaal, testmonsters). Zegt een bekende Canadese onderzoeker.

Volgens John Hutchinson, specialist op het gebied van elektro-magnetische krachten, Vancover, BC, Canada, die een selectie heeft gemaakt van muziekstukken. Bij de frequenties die hij heeft gebruikt was ook “het geluid van Jupiter”, een geluid dat onlangs door NASA is geregistreerd, en dat dichtbij de frequentie van 528 Hz zit.

Deze geluids energie zou ook corresponderen met de groene kleur van smaragd (het hart van de Regenboog), die we kennen van de botanische wereld, en Dr. Leonard Horowitz heeft veel geschreven over zuivere toon/ tonen.

Het lijkt duidelijk te zijn, dat de natuur deze nuance, dit pigment van chlorofyl gebruikt om zuurstof en energie te produceren die nodig is voor het Leven.

Volgens Dr. Horowitz zijn de studieresultaten van Hutchinson veelbelovend, omdat ze zijn gecertificeerd door een laboratorium dat chemische analyses doet, “Analytical Chemical Testing Laboratory, Inc.” De Mobile, in Alabama, en zijn te vergelijken met andere ontdekkingen op het gebied van wiskunde, natuurkunde en biopfysica.

De frequentie 528 Hz, de Wonder noot als je de originele schaal van de notenleer volgt, is een van de “ 9 centraal creatieve frequenties in de Perfecte tooncirkel” die onze fysieke realiteit bezielt, zoals de atoomenergie-technologi; elektronen – trilling - elektro-resonantie.

Laat de Liefde zich nog sterker in onszelf ontwikkelen, in deze zware tijden.

En verpreid niet meer de informatie over dit virus, (dus via internet), want op deze manier wordt angst via de sociale netwerken verspreid 

Wees Liefde en dankbaarheid!!