Geen categorie

De deugd kracht

De deugd Kracht.

In deze tijd zeker belangrijk om de deugd kracht nog meer te ontwikkelen. Kijk maar naar de eerste zin.Kracht is je innerlijke vermogen om wat er op je pad komt aan te kunnen. Dit is een tijd waarbij er veel op ons pad komt. dus laten we deugd kracht die in ons zit nog meer omhoog halen. Door Yoga, mediteren en ademen! En wellicht Reconnective healing.

Dit is een van de 100 deugdenkaarten van act on virtues zijn te bestellen bij dolfijnwellness

De kracht van Yoga

Yoga is afgeleid van het woord ‘yuji’, Sanskriet voor eenheid, en is een eeuwenoude oefening die je geest en lichaam samenbrengt.

Dertien wetenschappelijk onderbouwde voordelen van yoga. De eerste 2 zijn uitgebreid omschreven. wil je meer lezen over de andere punten zie https://www.ahealthylife.nl/13-voordelen-van-yoga-die-wetenschappelijk-onderbouwd-zijn/

 1. Het kan stress verminderen
  Yoga staat erom bekend dat het stress vermindert en helpt ontspannen. Meerdere onderzoeken hebben zelfs aangetoond dat het de afgifte van cortisol, het voornaamste stresshormoon, vermindert.  Bij een onderzoek werd het krachtige effect van yoga in kaart gebracht door het volgen van 24 vrouwen die naar eigen zeggen emotioneel uit balans waren. Na een yoga programma van drie maanden hadden de vrouwen aanzienlijk lagere cortisolwaarden. Ze hadden ook minder last van stress, angst, moeheid en depressie. Een ander onderzoek onder 131 mensen zag gelijkende resultaten. Tien weken yoga hielp stress en angst verminderen. Het verbeterde ook de kwaliteit van het leven en de mentale gezondheid .

Kortom: Studies tonen aan dat yoga stress helpt te verminderen en zorgt voor een lagere productie van het stresshormoon cortisol.

 1. Vermindert angstgevoelens
  Veel mensen beginnen met het beoefenen van yoga om beter om te kunnen gaan met angstgevoelens. Er is aardig wat onderzoek gedaan naar het effect van yoga op angst. Bij een onderzoek volgden 34 vrouwen met angststoornissen twee maanden lang en twee keer per week yogalessen. Aan het einde van het onderzoek hadden degenen die yoga beoefenden aanzienlijk minder angstklachten dan de controlegroep . Een ander onderzoek volgde 64 vrouwen met het posttraumatische stresssyndroom (PTSS), dat wordt gekenmerkt door ernstige angstklachten door een traumatische gebeurtenis. Na tien weken hadden de vrouwen die yoga hadden beoefend minder symptomen van PTSS. 52 procent van de deelnemers voldeden zelfs helemaal niet meer aan de criteria voor PTSS (7). Het is niet helemaal duidelijk hoe yoga precies de symptomen van angst kan verminderen. Het benadrukt echter het belang van aanwezig te zijn in het moment en het ervaren van rust, waardoor angst verholpen kan worden.

Kortom: Verschillende studies tonen aan dat yoga kan zorgen voor minder symptomen van angst.

3. Kan ontstekingen remmen
4. Kan de hartgezondheid verbeteren
5. Verbetert de levenskwaliteit
6. Kan depressie weren
7. Kan chronische pijn verminderen
8. Kan de slaapkwaliteit verbeteren
9. Verbetert de flexibiliteit en balans
10. Kan de ademhaling helpen verbeteren
11. Kan migraine verlichten
12. Bevordert goede eetgewoonten
13. Het kan je sterker maken
Tot slot

Meerdere studies hebben de vele voordelen van yoga bevestigd. Het beoefenen van yoga kan goed zijn voor je gezondheid, het kan je sterker en flexibeler maken en kan symptomen van stress, depressie en angst verminderen. Als je de tijd kunt vinden om een aantal keren per week yoga te beoefenen kan dat genoeg zijn om een merkbaar verschil te maken voor je gezondheid.

De kracht van meditatie

Volgens Iyengar: Ware meditatie leidt ons tot wijsheid en gewaar-zijn, en juist dit helpt ons om te begrijpen dat we meer zijn dan ons ego.

In mijn eigen woorden: Mediteren is “Gewoon het zijn”.

Meditatie is een aandachts-oefening om tot verstilling te komen. Door je aandacht te richten op iets (of helemaal niets) komen je gedachten en gevoelens tot rust. Er ontstaat dan ruimte voor innerlijke rust. Het kunnen ervaren van innerlijke rust kan helpen om je gelukkiger te voelen.

Voordelen van mediteren:

 • Je kunt je beter ontspannen
 • Je kunt beter omgaan met stress
 • Je concentratievermogen verbetert
 • Het verbetert de leervaardigheden en het geheugen
 • Het verbetert de samenwerking tussen de linker- en de rechterhersenhelft
 • Het vergroot creativiteit
 • Het vergroot (nacht-)rust in je leven
 • Het brengt balans
 • Je lichaam wordt gezonder
 • Je vergroot je empatisch vermogen, meer compassie naar jezelf en anderen.
 • Meer helderheid en inzicht

Onderstaande tekst over meditatie komt van: Happy with yoga.com

Meditatie kan er voor zorgen dat je meer controle krijgt over jouw gedachten.

Meer controle, zodat je je minder laat leiden door emoties.

Meditatie probeert gedachten welke vaak negatief zijn niet op te lossen, maar je houding ten opzichte van deze problemen te veranderen. Wat meer ontspanning creëren.

Als je wat meer ervaring hebt met mediteren gaat het meer om de ware aard van deze gedachten te observeren en te leren begrijpen. Het waarnemen van je rollen, gedachten, emoties en gedrag van een afstand zonder oordeel en met compassie.

Je gedachten zijn er nog wel, maar je neemt ze eigenlijk niet meer zo serieus of persoonlijk. Ze zijn er, je bent je ervan bewust dat ze er zijn, en je bent er tevreden mee. Wat deze gedachten ook mogen zijn.

Een onderzoek heeft aangetoond dat meditatie je kan helpen om meer in dit moment te leven.

Door je meer bewust te zijn van het NU maak je je automatisch minder zorgen over het verleden en de toekomst. Waardoor jezelf verliezen in depressie voorkomen kan worden.

Uit een wetenschapp onderzoek in 2012 bleek dat na de cursus de hersenactiviteit in het deel van de hersenen wat de emoties regelt lager was. Meer emotionele balans.

Dit betekent niet dat je als je mediteert helemaal geen emoties meer hebt, maar dat je deze beter onder controle hebt. Mensen die mediteren laten zich niet alle kanten op wegblazen door de storm, maar zitten stil en krachtig in het midden van deze storm.

Een ander onderzoek wijst uit dat alleen al een korte meditatie de compassie van mensen met 50 procent kan verhogen. De kracht van meditatie is dat je compassie voor jezelf en voor je omgeving ontwikkelt.

Meditatie kan ons helpen beter te concentreren en focussen doordat alpha golven in de hersenen toenemen. Hoe hoger de verbinding tussen beide hersenhelften hoe gelukkiger mensen zijn. Het kan bij angstige mensen helpen de schrikreactie omlaag te brengen, de overgevoeligheid op gevaar. Dit brengt meer ontspanning en focus en daardoor minder angst.

Het is bewezen dat mensen die dagelijks mediteren een sterker immuunsysteem hebben en sneller herstellen dan mensen die niet mediteren. Het kan de bloeddruk omlaag brengen.

Een studie van J. David Creswell heeft aangetoond dat 30 minuten mediteren per dag, het gevoel van eenzaamheid drastisch kan verlagen.

Een onderzoek gedaan onder mensen die last hebben van slaapproblemen heeft aangetoond dat meditatietechnieken de kwaliteit van de nachtrust, de hoeveelheid slaap en de efficiency van de slaap verbeterden.

 

De kracht van de adem

Ademhaling wordt in het Sanskriet aangeduid met Pranayama. Prana betekent ‘energie’ of ‘levenskracht’. Yama betekent ‘verlengen’. Het hoofddoel van Pranayama is dan ook de vitaliteit verhogen en de kwaliteit van ons leven en onze gezondheid te verbeteren door ons leren dieper te ademen, met lange en volle teugen. In Yoga is ademen zowel een lichamelijke activiteit als een proces waarbij we levenskracht uit het heelal ontvangen. Prana is de energie die in alle levensvormen aanwezig is. Ze dringt in elke lichaamscel door en is de kracht achter de vernieuwing van de cellen. De gezondheid en de vitaliteit hangen dan ook af van de hoeveelheid Prana die het lichaam binnenstroomt.

De ademhaling is een van de manieren waarop het lichaam Prana kan opnemen. Door dieper en efficiënter adem te halen vergroot je de hoeveelheid Prana in het lichaam, die de weefsels, de bloedstroom en de zenuwen voedt. Het gevolg is dat je je fitter voelt. Een beheerste diepe ademhaling werkt kalmerend op het zenuwstelsel en ontspant lichaam en geest. Rustig ademen is een voorwaarde om in slaap te komen.

De ademhaling is ook het krachtigste hulpmiddel om ons te transformeren, om gifstoffen te verbranden, geblokkeerde emoties te ontladen, de structuur van het lichaam en het bewustzijn te veranderen. Zonder ademen zouden we niet spreken, want lucht is de kracht achter onze stem. Zonder zuurstof zou het niet mogelijk zijn om voedsel te verteren. Onze hersenen zouden niet kunnen denken. Onze ademhaling is een bron van levenschenkende, genezende en reinigende energie die ernstig onderschat wordt.

Als laatste tip om de kracht in jezelf omhoog te halen kan je een healing doen.

De kracht van Reconnection healing en The reconnection lees hier verder die link.

 

https://www.dolfijnwellness.nl/gezondheid/reconnective-healing/

https://www.dolfijnwellness.nl/gezondheid/the-reconnection/

Zet jezelf in je kracht. Ik hoop je te zien voor een healing of een deugdenyoga les of bij een opleiding.

namaste,
patty