Blog

De deugd vreugde

Vreugde
Het doel is niet vreugde te scheppen voor onszelf, maar een reservoir van vreugde te zijn, een oase van vreugde, een zee van serenteit, zodat er een positief rimpeleffect uitgaat naar iedereen in onze omgeving. Aldus aartsbisschop Desmond Tutu

Waar is de vreugde in de yoga gebleven? aldus voormalig yogi BKS Iyengar. In het Westen zijn we vaak erg prestatiegericht en perfectonistisch. We vergelijken ons continu met anderen. Dit gedrag wordt veroorzaakt door ons egoen komt niet vanuit onze ziel. Hier moeten we ons in zijn algemeenheid bewust van worden en al helemaal wanneer we yoga beoefenen. Geniet simpelweg van wat je doet, zonder een bepaald doel na te streven.Vreugde heeft ook te maken met het terugvinden van het contact met jezelf.Wanneer je in een staat van vreugde verkeert, heb je niemand anders nodig. je bent tevreden met je omgeving, met alles en met iedereen.Yoga brengt je in contact met jezelf. Doe iedere oefening met aandacht keer naar binnen en luister naar wat er is.

Hoe kan je meer de vreugde in jezelf vinden?
Er zijn verschillende manieren om geluk en vreugde te ervaren.

1 is via de zintuigen

2 dieper niveau geluk ervaren door liefde compassie en edelmoedigheid.

De vreugde van de zintuigen is kort durend terwijl vreugde op dit diepere niveau veel langer aanhoudt. Dat is ware vreugde.

De huidige materialistische georiënteerde levensstijl duidt erop dat mensen zich vooral bezig houden met zintuiglijke ervaringen hun gevoel van bevrediging is erg beperkt en kort, omdat hun geluksbeleving afhankelijk is van prikkels van buitenaf.

Als er iets leuks gebeurd hebben ze het naar hun zin. Geef ze lekker eten enz.

Maar als dat soort dingen er niet zijn dan zijn ze verveeld en rusteloos en ongelukkig. Hoe meer genot we ervaren hoe ongevoeliger we worden. Het eerste bolletje ijs is zalig, het tweede is lekker en de derde geeft buikpijn.

Als vreugde op geestelijk niveau is kan je veel langer een diepe sensatie van voldoening ervaren. Wel vierentwintig uur. 10 of 30 minuten mediteren over compassie, over gerichtheid op anderen, heeft een effect dat de hele dag duurt.

Net als vrede, je kan geen vrede stichten, als we geen innerlijke vrede kennen.

Wat de Daila Lama zegt voordat je opstaat: Laat het Doel van de dag zijn dat hij betekenisvol is; dat betekent anderen kunnen dienen en helpen, als dat mogelijk is.

Nog een paar tips voor vreugde:

- Youtube staat vol leuke filmpjes over mensen die in de metro gewoon begint met schaterlachen. De hele tram schatert na een tijdje mee. Leuk om te kijken!

- Geniet van de kleine pleziertjes

- Ervaar de vreugde wanneer je je inzet voor een zinvol doel. Laat dat doel bijvoorbeeld iedere dag yoga zijn. Of doe iedere dag een paar zonnegroeten...

Zo simpel is het!
namaste Patty

Ervaar meer vreugde voor je vrouw zijn.Rite van de baarmoeder voor meer info Rite van de baarmoeder

voor meer deugdenyoga lessen en scholen